nieruchomości (BLOG O PRAWACH WYNAJMUJĄCEGO)

najem, dzierżawa, eksmisje, odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

prawa konsumenta

szeroko rozumiane prawa konsumenta, w tym upadłość konsumencka

sprawy o zapłatę

dochodzenie zapłaty, obrona w sprawach
o zapłatę (sprzeciw od nakazu zapłaty)

 

 

 

 

umów spotkanie ONLINE

Sprawdź dostępne terminy!

 

 

 

 

prawo spadkowe

zachowki, dziedziczenie z ustawy i testamentu

dochodzenie odszkodowań

dotyczy to m.in. odszkodowań komunikacyjnych, zadośćuczynień za doznaną krzywdę czy odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego