nieruchomości

najem lokali mieszkalnych (w tym najem okazjonalny i instytucjonalny), najem lokal i użytkowych, dzierżawa, eksmisje, odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, audyt nieruchomości prze zakupem, umowy deweloperskie

sprawy o zapłatę

dochodzenie zapłaty, obrona w sprawach
o zapłatę (sprzeciw od nakazu zapłaty)

 

 

 

 

umów spotkanie ONLINE

Sprawdź dostępne terminy!

 

 

 

 

prawo spadkowe i rodzinne

dochodzenie odszkodowań

dotyczy to m.in. odszkodowań komunikacyjnych, zadośćuczynień za doznaną krzywdę czy odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego